Hizmet Yeri Belgesi Hakkında

Sayın Üyemiz;
Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin TS13905 numaralı standarda ilişkin olarak Hizmet Yeri Belgesi alması gerektiği belirtilmektedir.

İlgili yazıda KOSGEB tarafından sağlanan “İş Geliştirme Destek Programı” kapsamında verilen “Belgelendirme Desteği” hakkında detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

HİZMET-YERİ-BELGESİ-HAKKINDA

Saygılarımızla,

×