Hurda/Atık Kağıttan Hamur/Selüloz Üretimi Kapasite Kriteri Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 09.04.2020 tarihli ve 3661 sayılı yazıda, TOBB’a gelen talepler üzerine, TOBB Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Meclisi ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan “Grup 3411-1- Hurda/Atık Kağıttan Hamur/Selüloz Üretimi (Geri Dönüşüm)” Kapasite Kriterinin, TOBB Yönetim Kurulunun 31.03.2020 tarihli ve 36 sayılı kararları ile kabul edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu kritere https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/KriterIndex.php web adresinden ulaşılabileceği, Hurda/Atık Kağıttan Hamur/Selüloz Üretimi kapasite raporlarının, kritere uygun olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

×