IPARD II 11.Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 14 Ocak 2022 tarihinde IPARD II 11.Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Onbirinci Çağrı İlanı kapsamında ”Çiftlik Faaliyetlerinin Çesitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)” tedbirinden başvurular kabul edilecek olup; destek oranı, destek bütçesi ve başvuru tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer alan ekli dosyada detaylı olarak belirtilmektedir. Toplam destek bütçesi 40 Milyon Avro’dur.

302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Yatırımları Kapsamında Desteklenen Sektörler aşağıda özetlenmiştir:

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanı

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler;

zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği; iç sularda üretimi ve ürün satışı yapan restoranlar

Makine Parkları; sadece üretici örgütlerinin başvuru yapabileceği yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımlar

Yenilenebilir Enerji Tesisleri; kendi enerji ihtiyaçları için enerji üretmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını içermektedir.

Yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar; makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarıdır.

Uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile oluşturulan IPARD Fonu’ndan ilimizin azami derecede faydalanabilmesi için, çağrı ilanının tüm ilimize etkin bir şekilde duyurulabilmesi önemlidir.

https://tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/IPARDII/IPARDII_OnbirinciBasvuruCagriIlani.pdf

×