Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları

Değerli Üyemiz,
Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Ekonomi Odası tarafından hazırlanan “Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları” başlıklı dokümanın bir örneği ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

EK: Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları

×