Kişisel Verilerin Korunması Kanunu VERBİS Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) kapsamında Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yaptırma zorunluluğu bulunanlar için belirlenen süre 31.12.2021 tarihinde dolmaktadır.
Karar uyarınca;
• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının
kayıt yükümlülüklerini 31.12.2021 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekiyor.
KAYIT ADRESİ: https://verbis.kvkk.gov.tr/User/DRLogin

×