KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEĞİ


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek işbirliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)”nın açıldığı bildirilmektedir.

Tanıtım broşürü ekte sunulan çağrı kapsamında bir “Müşteri Kuruluş” ve en az bir “Tedarikçi Kuruluş” ortak başvuru yapabilecektir. Proje bütçesinin üst sınırı 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Ek : KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEĞİ (6 sayfa)

×