Konutlarını turizm amaçlı kiralayan üyelerimizin dikkatine!  

Arrival. Blonde woman carrying a suitcase and holding her daughters hand

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik ile konutların tek seferde yüz gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-1.htm bağlantısından ulaşabilirsiniz.

×