Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 06.04.2020 tarih ve 27671623-249-E.23110 sayılı yazısında özetle;

Genel Müdürlüğün 02.04.2020 tarih ve 27671623-249-E.22613 sayılı yazısında; Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat 23.59’dan başlamak üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemlerinin ikinci bir talimata kadar durdurulduğunun belirtildiği,

Söz konusu yazıda belirtilen tedbirlerin uygulanması sırasında yaşanabilecek tereddütlerin önüne geçilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen;

  1. Söz konusu yazıda belirtilen tedbirin, Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO Belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD belgesi, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesi için de uygulanması,
  2. Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergesi kapsamında, işletme izinleri veya geçici işletme izinleri 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihlerinde bitecek olan kıyı tesislerinin, bitiş tarihinden en az iki ay önce yapmaları gereken Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi yenileme başvurularını, 3 ay sonrasına kadar yapabilmeleri,
  3. Mevcut yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave taleplerinin karşılanması,
  4. 03.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Bölge Müdürlüklerine veya Ticaret Odalarına müracaat edenlerden, henüz işlemleri tamamlanmayan ilk defa yetki belgesi taleplerinin, mevzuatta öngörülen şartların sağlanması kaydıyla karşılanması,
  5. KTY’nin 21’inci maddesindeki ölüm nedeniyle mirasçılara devir ile 23’üncü maddesindeki birinci derece akrabalara devir ve bölünme, birleşme veya tür değişikliği nedeniyle yetki belgesi devirlerinin, 20’nci maddesindeki değişim taleplerine imkan sağlayacak şekilde karşılanması,
  6. Faks veya e-posta yoluyla gelen taleplerin, belge asılları istenilmeden karşılanması

hususlarının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

×