Libya Mutabakat Zaptı

Sayın Üyemiz,

12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde, Libya Planlama Bakanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti çerçevesinde, (MoU)’nın, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

İmzalanan MoU ile, Türk firmalarının Libya’daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Bahse konu MoU, Libya tarafınca gündeme getirilen, firma-işveren idare görüşmelerinin sonuçlarının ifa edilememesi hususunu bertaraf etme amacıyla, Libya Devletinin ilgili tüm Kurumlarının sürece katkı sağlamasını temin etmek üzere imza altına alınmıştır. Libya tarafı, Metnin yürürlüğe girmesini teminen Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve bu çerçevede Metne yürürlüğe girişe ilişkin bir madde eklenmiştir.

Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir.

Müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklenmektedir. Bahse konu MoU’nun yürürlüğe giriş tarihi Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilmekte olup, bu konuda bilgilendirme yapılmasını takiben, gerekli duyurular yapılacaktır.

Öte yandan firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olduğu ve bu sorunların firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenecek konuları ihtiva ettiği hususu dikkate alındığında, Metnin yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hayati önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir.

  1. Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde, firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir.
  2. Firmalarımızın Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermeleri ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkânlarını değerlendirmeleri son derece önemlidir.
  3. Firmalarımızın, Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin bilgileri de istatistiki izleme açısından Ticaret Bakanlığı’na bildirilmek üzere, TOBB ile paylaşması gerekmektedir.
  4. MoU’nun imzalanmasını takiben, Ticaret Bakanlığıyla iş birliği içerisinde bulunan ilgili firmalarımız için bilgilendirme toplantısı yapılması için TOBB tarafından Ticaret Bakanlığıyla temas kurulmuştur.

İlgili üyelerimizin bilgisine saygıyla sunulur.

×