Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi” İhale Çağrısı

İlgi: TOBB’nin 18.02.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 1619 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında “Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi” ihale çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin eposta ile (cihantomris@corlutso.org.tr) adresine iletilmesini rica ederim.

 DOSYALAR / BELGELER

Ek.Mali Güçlük İçerisindeki Firmaların Hizmetlerinin Geliştirilmesi ihale çağrısı

×