Manastır Koyu Planları Hakkında Endişeyi Paylaşıyor, Atılan Adımları Destekliyoruz

Geçtiğimiz günlerde genel kurul yapan Didim Derneğinin güven tazeleyen Yönetimi Didim Ticaret Odasını ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mehmet Soysalan ve Dernek Yönetimi, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Başkan Yardımcısı Hikmet Atilla ve Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Teke tarafından misafir edildi. Erbaş, Mehmet Soysalan ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tebrikleri için Oda yönetimine teşekkür eden Soysalan, Didim Derneğinin diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber kamuoyunun gündemine getirdiği Manastır Koyunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan planlamalar hakkında endişelerini paylaşarak konu hakkında hazırlanan raporu Oda Yönetimine sundu.  Teknik bilgiler vermek üzere Didim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve şehir plancısı Filiz Hekimoğlu’na sözü bıraktı.

Hekimoğlu bölgede emsal değeri 0,10 olan inşaat hakkının Özelleştirme İdaresi Başkanlı tarafından hazırlanan planlarda tam 5 kat arttırılarak 0,50 yapıldığını, bunun daha önce yapılan üst ölçekli planlara aykırı olduğunu ifade etti. 5 kata kadar yapılara da müsaade edileceğini söyledi. Plan değişikliğiyle kıyıların yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açıldığını, bir set oluşturularak iç bölgelerin kıyı ile bağlantısının koparıldığını kaydetti. Hekimoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2008 yılında 1/25000 ölçekli Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni Planı’nı yürürlüğe koyduğunu, Bu planın Didim’in gelişimine yön veren ana plan olduğunu hatırlattı. “3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre, bölgenin tüm alt ölçekli planları bu plan kararlarına göre hazırlanmalıdır. Yani Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli alt planların, yürürlükte olan 1/25000 ölçekli plan kararına uygun olma zorunluluğu yasa gereğidir. Ama olmadığını görmekteyiz” dedi.

Didim Derneği Başkanı Soysalan konuyu yargıya taşımak için yasal süreç içerisinde başvuru yapılması gerektiğini, bu amaçla birçok kurum ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini ifade etti. Planın bu hali ile geçmesi halinde hazineye ait tüm kıyılarda benzer planların söz konusu olacağının altını çizdi.

Ticaret Odası Başkanı Erbaş “hem hassasiyet hem de ziyaret için teşekkür ediyorum” dedi. Hazırlanan raporu inceleyeceğini söyledi. “Nasıl adım atılması gerekiyorsa biz bu adımların yanında oluruz, sürece katkı veririz” dedi. Yasal sürecin kaçırılmaması adına hukuki başvurunun yapılmasının önemli olduğunu, bununla birlikte ilçedeki tüm taraflarla birlikte karar alıcılarla görüşmekte yarar olduğunu dile getirdi. 2005 yılında bölgenin konut yapılmak üzere Toplu Konut İdaresine verildiğini, ilçede tüm tarafların destek verdiği bir oluşumla TOKİ’den tekrar hazineye iadesini sağladıklarını hatırlattı. Doğru bir dil kullanarak, sivil toplum kuruluşları ve yerel siyasetin desteğini alarak, Aydın Milletvekillerinin de desteğiyle ilçemizin menfaatine olan bir sonucun elde edileceğine inandığını sözlerine ekledi.  

×