Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Mısır İthalat ve İhracat Kontrolleri Genel Organizasyonu’nun (GOEIC) internet sitesinde Mısır Üretici Kayıt Sistemi’nde (ÜKS) üyelikleri askıya alınan firmaların listesinin yayımlandığı ve söz konusu listede Türk firmalarının da yer aldığı belirtilmektedir.

Kahire Ticaret Müşavirliği ile GOEIC yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmede, 31.05.2020 tarihine kadar ÜKS’nin açık olacağı, söz konusu listede yer alan firmaların 31.05.2020 tarihine kadar dosyalarında bulunan eksikliklerini tamamlamaları; aksi halde anılan firma başvurularının işlemden kaldırılıp yeni bir başvuru yapılması gerekeceği bildirilmektedir.

Yazı ile Ticaret Bakanlığı’na ve Kahire Ticaret Müşavirliği’ne başvuru yapmakla birlikte, başvuruları farklı sebeplerden dolayı sonuçlanmamış olduğu anlaşılan firmaların son durumlarını gösteren liste de iletilmiş olup anılan liste ekte iletilmektedir (Ek-2).

Bu itibarla, öncelikle Ek-1’deki listede yer alan firmalar arasında yer alan üyelerimizin 31.05.2020 tarihine kadar ÜKS’de eksikliklerini tamamlayarak GOEIC’e güncel bilgilerini iletmeleri ve Ek-2’de yer alan üyelerimizin de başvurularının durumu hakkında bilgi alarak başvuru ve eksik belgelerinin iletilme tarihlerini de içerir şekilde güncelleme yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Ekler:

1.ÜKS’de Askıya Alınan Türk Firmaları

2.Başvuru Durumlarına Göre Türk Firmaları

×