“Nevşehir Kabak Çekirdeği” İsminin Kullanılması

TOBB’dan alınan yazıda; Nevşehir Kabak Çekirdeği’nin coğrafi işaret tescili için, 30.10.2017 tarihinde Türk Paten Kurumu’na C2017/166 sıra no ile müracaat edildiği 11.02.2019 tarihinde Nevşehir Ticaret Borsası adına tescilinin sağlandığı belirtilmiştir.

“Nevşehir Kabak Çekirdeği”nin yetiştirildiği topraklar ve ürün kalitesi bakımından başka yerlerde yetiştirilen kabak çekirdeği çeşitlerinden farklılık arz ettiği ifade edilmiştir. Tüm bu bilgilerin ışığında Nevşehir Ticaret Borsası tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibi olduğu “Nevşehir Kabak Çekirdeği” ürününü korumak, üreticisinin ve tüccarının haklarını savunmak adına ilgili kanun maddeleri uyarınca mahkeme yolunun açık olduğu ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için her türlü girişimde bulunulacağı ifade edilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

×