Ölçü Aletleri Kullanan Üyelerimize Önemle Duyurulur

T.C. AYDIN VALILIĞI İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden Bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, su dışındaki sıvıların miktarları sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kaplan, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 1/1/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup bu tarihten itibaren (1/1/2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının İl Müdürlükleri yerine TSE’ye yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden elektronik ortamda alınacak olup muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir.

Dolayısıyla, bahse konu yönetmelik ve getirdiği değişikliklerin herhangi bir aksaklığa yol açmadan uygulanmasını teminen belirtilen ölçü aletleri için 2020 yılında başvuru yapacak kullanıcıların özellikle aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir:

  • Bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene başvurularının TSE’ye elektronik ortamda yapılması,
  • Muayene ücretlerinin elektronik ortamda yapılacak başvuru esnasında kredi kartı veya havale yoluyla TSE’ye ödenmesi,
  • İl müdürlüklerine bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı,
  • Muayene işlemlerinde periyodik muayene esas olup, gerekmedikçe tamir ve ayar servisleri tarafından ölçü aletinin damgası sökülüp geçici damga yapılmak suretiyle ölçü aleti kullanıcısının ilk muayeneye yönlendirilmemesi,
  • Mezkur yönetmelik hükümlerine göre 1/1/2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayenesi yapılacağından bu cihazlardan 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar TSE’ye başvuru yapılması gerektiği, ölçü aletleri kullanan üyelerimize önemle duyurulur.
×