Pandemi Süreçlerinin Mücbir Sebep Sayılması Hakkında

Odamızdan 28.08.2020 tarihli ve 3405 sayılı yazı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine sorulan  “tacirlerin yaptıkları sözleşmelerde salgın hastalıkların mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında görüş” talep edilmiştir. TOBB’un görüşü şu şekildedir; Türk Borçlar Kanunun 26. maddesi sözleşme taraflarının, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla yeni akdedilen sözleşmelere konulacak mücbir sebep maddesi sözleşmeyi yapan tarafların inisiyatifindedir. Bunun yani sıra daha önceden imzalanmış olan sözleşmelerin tarafların iradesi ile tadil edilmesi mümkün olup, taraflar mutabakata vararak sözleşme değişikliği veya yürürlükten olan bir sözleşmeye ek olacak şekilde ayrı bir sözleşme ile mücbir sebep belirleyebilirler. Bunun yanı sıra taraflardan birinin bu değişikliği talep etmesi, diğer tarafın kabul etmemesi halinde; değişiklik talep eden tarafın mahkemeye başvurarak hakim müdahalesi ile sözleşmede değişiklik yaptırması mümkündür.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız

×