Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Aralık 2019 tarihli 30991 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

İlgili Yönetmelikte yapılan düzenlemelerden bir tanesi Bina Balkon Kullanım Hakkı Oranı’nın %10 dan %15’e çıkarılmasıdır.

İlgili Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-5.htm

×