Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması Hakkında Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 02.06.2020 tarih ve 4740 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kendilerine intikal eden yazıya atfen; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı ve sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır.

İlgi yazıda, Bakanlıkça belirtilen “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın Genel Esaslar başlıklı 5inci maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında hükümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan bu hükümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretimi ve piyasaya sürülmesi önem arz etmektedir.Bilgilerinize sunarız.

×