PROMOSYON KAMPANYALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.02.2021 tarih ve 1154 sayılı yazısı ile,Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün E-93327413-402-00060972003 saylı yazısına atıfla; ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, markalarının ve ürünlerinin bilinirliğinin ve satışlarının arttırılmasına yönelik olarak İndirimli veya hediye ürün verilmesi ve şifre gönderilerek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyalarının düzenlendiği, söz konusu kampanyalara ilişkin 2020 yılında Bakanlığa yapılan tüketici başvurularının miktarında önceki dönemlere kıyasen önemli oranda azalma olduğu bildirilmiştir.

Bununla birlikte, düzenlenen promosyon kampanyalarına ilişkin Bakanlığa ulaşan başvuruların önemli bir kısmının, tüketicilere vaat edilen promosyon ürünlerinin anlaşmalı noktalardan teslim edilmemesi, düzenlenen çekilişlere ilişkin şifrelerin ulaşmaması ile sorun yaşayan tüketicilerin mağaza görevlilerinden eksik ya da yanlış bilgi alması veya kampanya düzenleyicisi firmalarla irtibat kurulamaması olduğunun tespit edildiği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda, promosyon kampanyalarına ilişkin Ticaret Bakanlığı’na ulaşan tüketici başvuruları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri çerçevesinde Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından İncelenmekte olup, tüketicilerin aldatıldığı ve yanıltıldığının tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bu duruma yol açan firmalara idari yaptırım uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, düzenlenen promosyon kampanyalarına ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla reklam ve tanıtım araçlarında açık ve yeterli bilgilendirmelerin yer alması ve tüketicilerle birebir muhatap olan mağaza görevlilerin kampanya şartlarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmalarının sağlanmasının sağlıklı bir iletişim ortamı tesis edilmesi bakımından önem arz ettiği belirtilmiş olup, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren ve önümüzdeki dönemde promosyon kampanyası düzenlemeyi planlayan firmalar tarafından yukarıda belirtilen hususlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve azami özenin gösterilmesini gerektiği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

×