Sanayi Sicil Belgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;

Sanayi Genel Müdürlüğü’nden alınan 607168281-120.02.01 sayılı yazıya atıfta bulunularak, Sanayi Sicil Belge Sistemi’nde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17.04.2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize değişiklik vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

İlgi yazının bir örneği ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi Sicil Belgesi konulu yazısı (4 sayfa)

×