SANAYİ SİCİL BELGESİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici Madde 39’a göre; sanayi sicil belgesine haiz imalatçı firmaların, 31.12.2022 tarihine kadar imalat yerlerine alacakları yeni makine-teçhizat (2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan makine ve teçhizat) alımlarında KDV muafiyeti uygulanacaktır.

Konu ile ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

×