SGK Genel Yazısı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 03.06.2020 tarih 473 sayılı tarafımıza ulaşan yazıda;

Sosyal Güvenlik  Kurumu Başkanlığının 0 1/06/2020 tarihi ve 41481264-207.02-E.6383458 sayılı  Genel Yazısında;

Çin’in  Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Ülkemizde de 11/03/2020 tarihinden itibaren görülen  yeni tip koronavüs (COVID-19) salgını nedeniyle, 5510 sayılı Kanlunun Ek 17’nci maddesi kapsamında  geriye dönük  pirim  teşviki  destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süreci  içinde  yapan iş verenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim  hizmet beyannamelerini en son Kuruma verme tarihlerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazı Ek’te sunulmuştur.

Üyelerimize duyurulur.

EK: SGK Genel yazısı

×