Tehlikeli Yük ve Yükleme Güvenliği – Yetki Devri hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,

Denizyoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin iş ve işlemlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (mülga Tehlkeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmekte olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte 07.09.2020 tarih ve 50232 sayılı Bakan Oluru kapsamında, söz konusu iş ve işlemlerin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülmesine karar verildiği belirtilmekte olup, bu çerçevede;

– Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,

– Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,

– Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,

– IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge,

– Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi,

– Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge,

– Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi,

– Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı,

ve ilgili diğer genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin 21.09.2020 itibariyle Denizcilik Genel Müdürlüğüne devredildiği, bu nedenle belirtilen mevzuat kapsamındaki konularla ilgili yazışmaların bu genel müdürlüğe yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

×