Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,            

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 02.03.2021 tarihli, Ekte sunulan yazıda;

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2019/904 sayılı düzenlemesi ile AB içinde tek kullanımlık plastiklerin kullanımının azaltılmasının amaçlandığı, bu düzenlemeyle birlikte Almanya tarafından “Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin ve Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Piyasaya Girişinin Yasaklanmasına Dair Yönetmeliğin” onaylandığı ve 03.07.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Ayrıca yazıda, bahse konu Yönetmelikte yer alan ürünlerin piyasaya girişinin 03.07.2021 tarihi ile yasaklanacağı, bu tarihten önce piyasaya sürülmüş olması şartıyla satışının mümkün olabileceği, geçiş süreci belirlenerek pandemi nedeniyle stoklarda oluşan fazlalığın eritilmesi ve tüketime hazır ürünlerin imha edilmemesi sağlanarak oluşabilecek ekonomik zararın engellenmesinin amaçlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu yazının Ekinde yer alan Yönetmelikle, belirtilen ürünlerin üretiminin ve ithalatının yasaklanması suretiyle bu ürünlerin Avrupa Birliği içerisindeki arzının ortadan kaldırılmasının amaçlandığı, bu sebeple söz konusu ürünlerin üretimini yapan firmaların, tek kullanımlık plastik ürünler yerine metal, tahta, cam, karton vb. alternatif ürünlere yönelmelerinin uygun olacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

×