Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye İşleri

T.C. Aydın Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya atfen, yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimlerin, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlük tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla alındığı ve sonuçlandırıldığı bildirilmiştir.

Ancak söz konusu işlemlerin E-TUYS’ta yapılabilmesi için öncesinde yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Genel Müdürlüklerince yetkilendirilmesi ve söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evrakların yatırımcı tarafından fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesinin gerektiği, 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bundan sonra Genel Müdürlüklerince yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların, KEP ile gönderileceği belirtilmektedir.

“Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esasları” dökümanı ekte yer almaktadır.

Ayrıca, konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye Bakanlıklarının internet sayfasında yer alan “Destek ve Teşvikler” bölümünden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunarız.

×