Ticaret İl Müdürlüğünden Kooperatifçilik Eğitimi/Semineri

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen stratejik hedeflerden biri olan eğitim faaliyetlerine ilişkin, S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’nin ilgi yazısı ile 03-18 Nisan 2020 tarihleri arasmda Antalya ilinde tüm kooperatifçilerin ve kooperatif yöneticilerinin katılabileceği “Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri” ile “Kooperatifçilik Sertifika Eğitimi” programları düzenleneceği ve duyuru yapılarak kooperatifçi ve yöneticilerin adı geçen programlara yönlendirilmesi hususu İl Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Buna istinaden; söz konusu programlara ilişkin katılım şartları ve irtibat bilgileri yazımız ekinde yer almakta olup kooperatifçileri ve yöneticileri programlara yönlendirmek amacıyla konunun, Odanızda kaydı bulunan kooperatiflere ve üst kuruluşlarına duyurulması hususunda, Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ek: İlgi Yazı Fotokopisi ve Eki

×