Ticaret İl Müdürlüklerince Kuyum Ticareti İşletmelerine Verilecek Yetki Belgesi Başvuruları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Sayın Üyemiz;

14.04.2021 tarih ve 31454 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğe istinaden kuyumcuların almak zorunda oldukları yetki belgesi işlemleri Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kuyum işletmelerine verilecek olan yetki belgesi başvuruları ile ilgili başvuruların doğru bir şekilde yapılarak sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için Bakanlığımızın hazırlamış olduğu Sıkça Sorulan Sorular kılavuzu ekte yer almaktadır.

EK 1- Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

EK 2- Sıkça Sorulan Sorular kılavuzu

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

×