Ticaret Odası Belediye Başkanı Atabay ile Beton Santralleri Sorununu Görüştü

İlçemizde faaliyet gösteren Hazır Beton üreticileri ile görüşen Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş Başkan Yardımcıları Ebubekir Apaydın ve Hikmet Atilla Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’la bir araya geldi.
Mevcut santrallerin üçünün mera vasfında, birinin de kendi mülkü olmasına rağmen zeytinlik vasfında olmasından dolayı işletme ruhsatı alamamaları, akabinde de mühürlenmelerin İnşaat Sektörü ve devam etmekte olan kamu yatırımlarının etkileneceğini ifade eden Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Kurum olarak mevcut santrallerin ilçe girişinde olmasının doğru bulmadıklarını teyit etti.
Atabay, beton santrallerine yakın bölgelerde Özelleştirme İdaresi tarafından planlama yapıldığını, kentin o yöne doğru gelişim göstereceğini ve santrallerin burada kalmasının doğru olmadığını söyledi. Santrallerin taşınması için planlanan yer ve planlama süreci hakkında bilgi verdi. İki kurumdan da uygunluk yazısı aldıklarını ifade etti.
Ticaret Odası Yönetim Kurulu taşınma süreci tamamlanıncaya kadar da kamu yararı gözetilerek geçici çalışma izinlerinin verilmesi fikrini iletti. Bu amaçla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etmek istediklerini söyledi.
Ticaret Odası Yönetimi devam etmekte olan Didim Sektörel Gelişim Stratejileri projesinde 2 Eylül’de kamu kurumları STK’lar ve meslek örgütleri ile yapılacak toplantı hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Belediyenin devam etmekte olan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
×