Ticaret Odası Genel Sekreteri Güneş Oda ve Borsa Genel Sekreterleri istişare Toplantısına Katıldı

Didim Ticaret Odası Genel Sekreteri Murat Güneş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Oda ve Borsa Genel Sekreterleri ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
Genel Sekreterler ile Oda ve Borsaların hizmet kapasitelerinin artırılması için mevcut uygulamalar ve yeni projeler istişare edildi. Güneş söz alarak üç konuyu Hisarcıklıoğlu’nun dikkatine sundu.

Ticari Faaliyeti Sona Ermiş İşletmelerin Ticaret Sicildeki Varlığının Sona Erdirilmesi Gerekiyor

Vergi dairesinden terk olmuş ancak hala Ticaret Sicilinde kayıtlı bulunan pek çok işletmenin var olduğu hatırlatan Güneş, geçmiş yıllarda yürürlüğe konulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. Maddesince çıkarılan Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğin Bakanlıkça tekrar yürürlüğe konmasını talep etti. Bunun sonucunda atıl durumda olan ve ortaklarının bir araya gelememesi sebebiyle tasfiyeye geçemeyen işletmelerin varlığının kanun eliyle sona erdirilmesinin faal işletme sayısının tespiti ve Odalarımızın bu işletmeler için oluşturacağı strateji açısından önemli olacağını vurguladı.

Belirli Bir Bölgede Belirli Sayıda İşletmenin Faaliyet Gösterebilmesine Yönelik Üye Yoğunluk Haritası Projemiz

Güneş, geçtiğimiz yıllarda Didim Ticaret Odasının belirli bir bölgede faaliyet gösterecek olan işletme sayısının sınırlandırılabilmesi adına hazırladığı “Üye Yoğunluk Haritası Sistemi”ni hatırlattı. Çalışmanın Yönetim Kurulunca Birlik Başkanı Hisarcıklıoğlu’na bizzat sunulduğunu ve Birliğimizce 365 Oda ve Borsamıza gönderildiğinin altını çizdi. Bu çalışmanın hayata geçirilmesinin müteşebbislerin faaliyet gösterecekleri alanda aynı işi yapan işletme sayısını ve konumlarını anlık olarak görebilmesinin üyenin ticari faaliyetinde izleyeceği yolu belirlediği gibi, o bölgedeki işletmelerin kazançlarının düşmeyeceğine değindi. Ayrıca kesin çözüm noktasında Türk Ticaret Kanunu’nda da gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemini vurguladı.

Üyelerimizin Finansmana Erişim Olanaklarının Arttırılması Gerekiyor

Özellikle son dönemlerde çok fazla sıkıntı yaşayan üyelerimiz için TOBB’un bulunduğu girişimlere müteşekkir olduklarını belirten Güneş, Buna ek olarak Üyelerimizin ticari faaliyetlerini sürdürmek için gerektiğinde kullanabilecekleri kolay ulaşılır ve uygun oranlardaki kredi finansmanı sağlanmasının önemine değindi.

×