Turistlerin Ülkemizde Gerçekleştirecekleri Ödemelerde Tr Karekod Kullanımı Hakkında Duyuru

Yaşanan teknolojik gelişmeler ile değişen tüketici alışkanlıkları çerçevesinde alternatif yenilikçi ödeme yöntemlerinin hayata geçirilebilmesi suretiyle ödemeler alanının gelişimine katkı sağlaması amacıyla ödeme hizmetlerinde kullanılacak karekodlara yönelik usul ve esaslar Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmek (TR Karekod Yönetmeliği) ile belirlenmiştir.
Ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için cep telefonu dışında fiziki kart ya da nakit para gibi ilave bir araca ihtiyaç duyulmaması, ödeme işleminin ödeme noktası ile herhangi bir fiziki temasa girmeden hijyenik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve değişen müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açılarından müşterilerin ödeme deneyimini iyileştirme potansiyeli bulunan TR Karekodun Ülkemiz ödemeler alanda yaygın bir şekilde kullanımını sağlamak adına TC Merkez Bankasınca konuyla ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda, TR Karekod Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren ödeme işlemlerinin TR Karekod kullanılarak yapılabilmesi amacıyla Bankalararası Kart Merkezi, ödeme hizmet sağlayıcıları ve TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile ilgili diğer taraflarca gerekli teknik ve operasyonel geliştirme çalışmaları yürütülmüş olup gelinen noktada birçok ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından işyerlerinde TR Karekod ile ödeme yapılabilmesine yönelik ihtiyaç duyulan altyapı hazırlıkları tanımlanmış bulunmaktadır.
Dolayısıyla, Ülkemizdeki birçok işyerinde, işyeri tarafından gösterilen TR Karekodun müşterilerin cep telefonlarında bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının uygulamaları aracılığıyla taranması suretiyle ödeme işleminin gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.
Diğer taraftan, Ülkemizi ziyaret eden turistlerin de klasik ödeme yöntemlerine ilave olarak TR Karekod gibi yenilikçi ödeme yöntemleri ile ödeme yapabilmesine yönelik Ülkemizdeki ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından çeşitli iş modellerinin ortaya konulmaya başlandığı bilinmektedir.
Bu itibarla, söz konusu iş modellerinin hayata geçirilmesi sürecinde Ülkemizi ziyaret eden turistlerin sıklıkla ödeme yaptığı otel, turizm ve seyahat acenteleri ile turistik bölgelerdeki market, taksi, eczane, restoran ve benzeri işyerlerinde TR Karekod ile ödeme yapılabilmesi için söz konusu işyerleri tarafından birlikte çalıştıkları ödeme hizmeti sağlayıcılarından (bankalardan) talepte bulunulmasının ve bu kapsamda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının Ülkemizi ziyaret eden turistlerin işyerlerinde daha etkin ve verimli bir şekilde ödeme yapmalarını sağlayacak TR Karekodun yaygınlaştırılması çalışmalarına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Tüm bu hususlar çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde olan kurum ve kuruluşların TR Karekod ödemeleri konusunda yukarıda yer verilen hususlarla ilgili olarak bilgilendirerek söz konusu işyerlerinin hizmet aldıktan ödeme hizmeti sağlayıcılarından TR Karekod kullanılarak ödeme kabul etmeye yönelik talepte bulunmasının teşvik edilmesinin hem TR Karekodun yaygınlaştırılması çalışmalarının desteklemesi hem de klasik ödeme yöntemlerine ilave olarak Ülkemizde kullanılan yenilikçi ödeme yöntemlerinin Ülkemizi ziyaret eden turistler tarafından da kullanılabilirliğine katkı sağlanması açısından faydalı olacağı değerlendirilmekte olup talep edilmesi durumunda Bakanlığımızca organize edilecek bilgilendirme çalışmalarına Merkez Bankasınca destek verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Fotoğraf: Freepik.com
×