Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 10.10.2023 tarihli yazıda; akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla yürütülen düzenlemelerin devamı mahiyetinde olmak üzere, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Resmi Gazete’nin 5 Ekim 2023 tarih ve 32330 sayısında yayınlanan ve ekte sunulan “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile söz konusu hususta yürütülen düzenleme ve çalışmaların devamı mahiyetinde olmak üzere; akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmesi, akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin söz konusu sistem kullanılarak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik gönderilmesine ilişkin teknik özelliklerin belirlenmesi, bahse konu sisteme ilişkin uygulamaların Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen firmalar tarafından mükelleflerin ve nihai tüketicilerin kullanımına sunulması, sistem kapsamında bilgi paylaşılması ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

Ek: “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği”

×