ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ GENELGELER

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen; “CE İşaret Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenleme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu belirtilmiştir.

Yazıda üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ekte birer örneği sunulan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayımlandığı vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Ek Listesi:
 Ürün Güvenli ve Denetimi İle İlgili Genelgeler.pdf

×