VERBİS’e kayıt sürelerinin uzatılması

Birliğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki girişimleri neticesinde, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 21.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan karar ekte yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

×