Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yazısı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.06.2021 tarih ve 1182211 sayılı yazısına atıfla; 29/6/2020 tarihli ve 66745475-145.07-132871 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmış olan “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında; depozito uygulayan piyasaya süren işletmelerin bildirimlerinin http://ambalajdepozito.csb.gov.tr web adresinde yer alan “Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi” uygulaması üzerinden alındığı belirtilmiştir.

İlgi yazıya göre; bahsi geçen usul ve esasların 8. Maddesi uyarınca piyasaya sürenlerin faaliyet raporlarını elektronik ortamda sunmalarını sağlamak üzere “Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi” nde “Faaliyet Raporları” sekmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aktif hale getirildiği ve sürece ilişkin duyuru ve bilgilendirmelerin de aynı sistem üzerinde paylaşıldığı bildirilmiştir.

 İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

×