Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin Yönetmelik (Ek) 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sayın Üyemiz,

TOBB’un odamıza gönderdiği yazıda;
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden E-39618779-401.99-00066888559 sayılı yazıda; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldığı bildirilerek, söz konusu değişik hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Konuyla ilgili bilgilendirme ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize Sunarız.

EK: Yönetmelik değişikliği

×