YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yazısına atfen, Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak; KTY’nin 14. maddesinin 21. fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması hususunun uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Yazıda devamla, Bakanlıktan alınan diğer yazıya atfen, Bakanlık otomasyon kayıtları incelendiği ve yapılan inceleme neticesinde; KTY’nin 14. maddesinin 21. fıkrası gereğince U-Net Otomasyon Sisteminde iptal kaydı oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine anılan yetki belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün sayısının ise ilgi talimat çerçevesinde 01.03.2020 tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon sisteminde güncellendiği iletilmiştir.

Bakanlık tarafında yayımlanan listeye https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/DuyuruDetay/ulastirma-ve-altyapi-bakanligindan-koronavirus-önlemleri/505 adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

×