30 Temmuz 2020

T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünden bildirilmiştir

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 18.06.2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu UKOME Kurulunda alman 2020/2-27 ve 2-34 sayılı kararlar ile P Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçları […]
30 Temmuz 2020

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği(COSME) Programı

SAYIN ÜYEMİZ İlgi: TOBB’nin 17.07.2020 tarihli ve 34221550-720-6217 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, Avrupa KOBİ’lerinin AB […]
30 Temmuz 2020

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Hakkında

Değerli üyelerimiz, Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim […]
17 Temmuz 2020

Pil distribütörlüğü Hk.

Flaman Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası’nın 24.06.2020 tarihli e-postasına istinaden; Belçika’nın Flaman Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası (VOKA) üyesi olan pil üreticisi bir şirketinin Türkiye pazarında […]