Öncelikli Ürün Listesi Tebliği Duyurusu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 02.03.2021 tarih, 34221550-050-99- 2113 sayılı yazıda,

· Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yıllık ithalat tutarı 30 milyar doları bulan ürünlerin Türkiye’de üretilmesi amacıyla başlattığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Türkiye’nin katma değerli üretiminin arttırılması amacıyla 11’inci Kalkınma planında belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde yerli üretim arttırılması için özel destekler verildiği belirtilerek,

· 27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve ekte yer alan “ Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın kapsamının genişletildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Tebliğ

×