Didim Ticaret Odası Hakkında

İlçemizin ticaret ve ekonomisine yön veren, katkı sağlayan kuruluşların başında Didim Ticaret Odası gelmektedir.

Didim Ticaret Odası faaliyetlerinde, odaya kayıtlı faal üyelerinden oluşturulan “Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri”nin çok titiz çalışma anlayışları etkilidir. Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iş plânları yapılmakta, iş plânları geliştirilmekte, düzenli aralıklarla plânların yapılma ve başarılı olma performansları değerlendirilmektedir. Böylece Yönetim Kurulu Üyeleri gerek üyeleri gerekse ilişki içerisindeki bulunulan kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.Didim Ticaret Odası, sürekli gelişim ve kalite anlayışı ile kayıtlı üyeler ve etkileşimde bulunduğu kişi, toplumsal kurum ve kuruluşlarla diyaloğu geliştirmeye önem vermektedir. Ticaret Odası; daima özeleştiri yaparak daha iyiyi bulma adına, ilişkide bulunulan kişi ve kurumlardan bilgi alışverişinin sağlanmasına çalışmakta ve bu amaçla da etkili kitle iletişim araçlarını en etkili şekilde kullanmaktadır.

Ticaret Odası, üyelerinin geliştirilmesi amacıyla, bilgi ve beceri artırıcı eğitim programlarını da desteklemektedir. Oda, diğer ticaret odaları ile yürütülmüş ve yürütülecek bir dizi aktif faaliyetlere de katılmaktadır.

Didim Ticaret Odası 2004 yılının Kasım ayında yeni binasına kavuşmuştur. Oda binası, 3000 m 2 ‘lik alan üzerine kurulmuştur. Ticaret Odamız sosyal etkinliklerle, özellikle Didim Ticaret Odası Kültür Merkez binasının da faaliyete geçmesiyle Didim Halkına Sosyo-Kültürel anlamda da hizmetler vermeye başlamıştır.

Didim Ticaret Odası yeni yönetim döneminde, akreditasyon çalışmaları kapsamında paydaşlarının katılımı ile ilk defa Stratejik Plan oluşturup Stratejik Yönetim uygulayarak paydaşlarının gösterdiği hedeflere ulaşmak için kurumsal yapısını yetkinlik seviyesine çıkarmak için çetin bir yola girmiştir.

×