Yapı Müteahhidi ve Hazır Beton-Sıva Üreticisi Üyelerimizi Bir Araya Getirdik

Didim Ticaret Odasının geçtiğimiz hafta internet üzerinden yaptığı, hazır beton ve hazır sıva fiyatlarındaki yükselmenin değerlendirildiği toplantının ikincisi yapı müteahhidi ve üreticilerin katılımıyla Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Katılımcılara hoş geldiniz diyerek ve Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek sözlerine başlayan Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, 2019 yılından bu tarafa Üyelerden gelen taleplerle konuya çözüm bulmaya çalıştıkları, fiyat araştırmaları, görüşmeler ve hazır beton üreticilerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

“Toplantının amacının, herkesi yakından etkileyen ve dışarıdan getirme imkanı olmayan bir ürünün fiyat artışını sorgulamak, bunun sonucunda üyelerimizin talepleri doğrultusunda atılacak adımları belirlemektir” diyen Erbaş, Bu toplantının herhangi bir kişi, kuruluş veya firmaya ayar verme toplantısı olmadığını vurguladı. Hem inşaat yapan firmaların hem de üretici firmaların oda üyesi olduğunun altını çizdi.  Son birkaç yılda birçok kez çeşitli yerlerdeki fiyatları karşılaştırmak için araştırmalarda bulunduklarını ve konuyu yönetim kurulunda konuştuklarını, geçen hafta da internet üzerinden bir toplantı gerçekleştirdikleri ifade etti. Katılım noktasında yaşanan sıkıntı üzerine bu toplantının üreticilerinde katılacağı şekilde tekrarlanması konusunda mutabık kalındığını ifade etti. “O toplantıda üretici arkadaşlarımızı arama sorumluluğunu üstendim ve bizzat arayarak davet ettim” dedi.  

“Oda olarak sorumluluğumuz hepimizi ilgilendiren konularda üyelerimizden gelen talepleri yerine getirmek, bu konularda araştırma yapmak, çözüm bulmaktır” diyen Erbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Celal Gümüş’ün Aydın İlçeleri ile İzmir ve Muğla’nın bazı ilçelerinden c30 hazır beton fiyatlarına ilişkin bir araştırma yaptığını dile getirerek elde ettikleri verileri katılımcılar ile paylaştı. Didim’deki fiyatların diğer ilçelerdeki fiyatlarla değişik oranlarda farklılıklar içerdiğini ve en yüksek fiyatın Didim’de olduğunu özellikle belirtti. İlçeler arasında farklar olsa da her ilçede de kendi içerisinde fiyat birliği olduğunu ayrıca vurguladı. Hazır betonu ilçe sınırları dışından getirme imkânı olmadığını dile getiren Erbaş, diğer ilçelerdeki firmaların talebi reddettiği ve bunun sebebini bilmedikleri, çelişkili bir tablo ile karşı karşıya oldukları bilgisini verdi. Toplantıda önce üreticilerin eleştirileri cevaplamaları, sonra da yapı müteahhitlerinin fikirleri ve görüşleri ile devam edilmesi önerisinde bulundu.

İlk sözü alan Değişim Beton sahiplerinden Lütfü Göbekli, 7 yıldır hazır beton üretimi yaptıklarını, hiçbir şeyin dışarıdan görüldüğü gibi kolay olmadığını işin içine girdiklerinde gördüğünü ifade etti. Fiyat artışı yaşanacağı dönemde yapı müteahhitlerini aradıklarını ve devam eden inşaatları için eski fiyat üzerinden bağlantı yapmaları konusunda bilgilendirdiklerini dile getirdi. “En büyük sıkıntılarımızdan biri nakliye problemimiz” diyen Lütfü Göbekli, Diğer ilçelerde yer alan beton üreticilerinin hemen hemen hepsinin tesis içerisinde mıcır ocakları olduğunu söyledi. Çimento ihtiyacını 300 km uzaktaki Soma’dan karşıladıklarını ve Çimento temini konusunda sorun yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Ufuk Beton yetkilisi Ufuk Ergenekon çimento fiyatlarının altı ay içerisinde yüzde 130 artış gösterdiğine dikkati çekerek, mıcır fiyatları ve nakliye masraflarının arttığını dile getirdi. Söke ve Bodrum’a kıyasla bir metreküp betonda 40 liraya yakın maliyet farkının olduğunu ifade etti. Yapılan fiyat araştırmasına hazır beton üreticilerinin girdi maliyetlerinin eklenmesini beklediğini dile getiren Ergenekon, işletme maliyetlerinin de diğer ilçelerden yüksek olduğunu söyledi. “Bahsettiğiniz ilçelerde her bir tesis 1500 – 2000 metreküp beton döküyor. Bizim en yoğun olduğumuz sezon en fazla dökebildiğimiz 300 – 400 metreküp. Aynı işletme maliyetleri ile çalışıyoruz. Bu da maliyete yansıyor” ” dedi. 6 – 7 ay vadeli çalışmalarının da risklerini artırdığını dile getirdi.

Söke’den teknik olarak hazır beton getirilebileceğini, Türkiye’nin her yerinde 50 – 60 km yere beton sevk edilebileceğini dile getiren Ufuk Ergenekon “Bizim verdiğimiz hizmeti veremediklerinden getirme taraftarı değiller, Eksik metraj için ilave istendiğinde gelemiyor. Net metraj istiyorlar” dedi.  

Katılımcılardan söz alanlar, çimento üreticilerinin oluşturduğu kartelin fiyatları belirlediğini, tamamı yerli ürünlerden oluşan çimentonun dövizdeki yükselişten bu kadar etkilenmemesi gerektiği konusunda görüş bildirdi. Diğer ticaret odaları ile bir araya gelinerek bu konu hakkında da fiyat artışına çözüm buluna bileceği dile getirildi.

Başkan Erbaş “çimento firmalarının aralarında bir fiyat anlaşması var mı o rekabet kuruluna götürülebilir. Bunu biz de yapabiliriz, başka bir oda da yapabilir, siz de yapabilirsiniz. Fakat bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta diğer ilçelerle bizim aramızdaki hazır beton fiyatlarındaki fark ve her ilçede görülen kendi aralarında fiyat birliğidir” dedi.

Ufuk Ergenekon mıcırda metreküpte 40 liraya yakın bir fark olduğunu, işletme maliyetlerindeki farkla da mevcut farkın oluştuğunu dile getirdi.

Söz alan Mimar Osman Ayyıldız bugün her iki tarafının da bir arada olduğu bir toplantı yapılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. “Diğer ilçelerle beraber konuyu tartışmak için oradaki yapı müteahhitlerinin de aynı konudan şikâyetçi olması gerekir. Diğer odalarla iletişim kurularak bu konuda adım atılabilir” dedi.

Osman Ayyıldız bir önceki toplantıda katılımcıların dile getirdiği konulara da dikkati çekerek; tekel oluşturma, hazır sıva üreticilerinden bir üreticinin mal verdiği kişiye diğerinin satış yapmaması, hazır beton üreticilerinin yapı müteahhitliği de yaparak piyasadaki rekabet koşullarının bozulması hususlarını da hatırlatarak üretici firmaların bu konularda müteahhitleri ikna etmesi gerektiğini söyledi. Diğer ilçelerden hazır beton getirilmesinin teknik olmanın dışında ekonomik olarak da çok mümkün olmadığını ifade etti.

Hazır sıva üreticisi Mehmet Güven aynı projede tek bir hazır sıva üreticisi ile çalışılmasını istediklerini ifade etti.  böylelikle malzemeden kaynaklanan patlama, çatlama gibi durumlarda malzeme alınan yerin sorumluluğunun belli olması için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Fiyatlarının da diğer ilçelerle kıyaslandığında çok büyük farklar olmadığını, dile getirdi.

Sarılar İnşaat Malzemeleri yetkilisi Kazım Sarı, sattıkları ürünlerin başka yerlerden gelebilen ürünler olduğunu, hazır betondaki durumun kendi alanlarında olmadığını söyledi. Kendi ürünlerine sene başında %16 civarında bir zam geldiğini, bunun da asgari ücret ve enflasyon artışı ile uyumlu olduğunu dile getirdi. Kendilerinin de ciddi maliyet problemleri yaşadığını ifade eden Sarı, nakit satışlarda müşterinin istediği malı istediği yerden alabileceğini vurguladı. Vadeli satışlarda kötü niyetli kişilerin farklı yerlerden alım yaparak sıkıntılar oluşturduğunu vurguladı. Tedarikçilerden aldıkları vadelerden daha uzun vadelerle ürün sattıklarını dile getirdi. Faizlerin yükseldiği durumda bunun da sıkıntılar oluşturduğunu söyledi.

Toplantı sonunda Başkan Hilmi Erbaş, çimento üreticilerinin rekabet bozucu bir faaliyeti varsa rekabet kuruluna başvuru yapılabileceğini, ilçemizdeki hazır beton üreticilerinin de fiyatlarını emsal yerlerdeki seviyelerde tutarlarsa ilçemiz adına çok önemli bir adım atılmış olacağını ifade etti. “Bu adımın atılıp atılamayacağını kendileri bilecekler. Maliyetlere katlananlar ticaret yapanlar onlar. Ticaretin kuralları içerisinde bunu yapabilirler, Üyelerimiz rekabeti bozucu bir durum olduğunu düşünüyorsa, bizim yapacağımız tek şey bu konuyu rekabet kuruluna taşımak. Onun ötesinde Ticaret Odası sektör bileşenlerini bir araya getirip, makul bir noktada çözüme kavuşturma aşamasında arayış içerisindedir” dedi. Navlundan ve maliyet farklılıklarından kaynaklı makul farkların olabileceğini söyleyen Erbaş, Üyelerin taleplerini gerekçeleri ile yazılı olarak Odaya iletmelerini istedi. Bu konuda ağırlıklı bir talep olursa Yönetim Kurulunda değerlendirilip gerekli adımların atılacağını ifade etti.  “Üyelerimizin taleplerine kayıtsız kalma şansımız yok. Kendi kanunundan kaynaklanan üyelerinin müşterek menfaatinin korunmasından kaynaklanan yetki ile bu adımı atabiliriz” diyen Erbaş, katılan herkese davetlerini kabul ettiği için teşekkür etti.

×