Başkanın Mesajı

Tüm sorunlarını çözmüş, gelecek için ayağı yere basan, iyi hesaplanmış planlar yapmış, kurumları uyum içerisinde çalışan, karar alıcılar karşısında saygınlığı ve ağırlığı hissedilen, herkesin tanıdığı, adını duyunca heyecan duyduğu bir kent hayal ediyoruz. Güçlü bir Didim inşa etmenin yolunun kendi kurumumuzu güçlendirmekten geçtiği bilincindeyiz.  Güçlü bir Ticaret Odası için üyelerimiz başta olmak üzere Didim ekonomisini ayakta tutan tüm işletmelerin önünü açacak, yön verecek çalışmalar yapmaktayız. Üyelerimizin gelişimini sağlayacak çalışmalar ile beraber, karar alıcılarla görüşerek, ilçe ekonomimizin büyümesinin önündeki engelleri kaldıracak, sağlıklı gelişimini sağlayacak adımlar atmaktayız.

Göreve geldiğimiz Nisan 2018’den bu tarafa, hedeflerimiz doğrultusunda hizmet vermekte ve faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Geçtiğimiz bir buçuk yılda; Didim Platformunu hayata geçirdik. Kültür ve Turizm Bakanımıza iki kez gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile ilçe turizmimiz için taleplerimizi ilettik. Bakanlık düzeyinden, ilçemizdeki kurumlara kadar yerel ve bölgesel her platformda Üyelerimizin ve ilçemizin sorunlarını dile getirdik.  İlçemizdeki Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yaptığı etkinliklere katkı sağladık. Yunan Adaları ile karşılıklı seferlerin başlaması ve ticaretin geliştirilmesi için Yunanistan İzmir Başkonsolosluğuna ve Kos Adasına ziyaretlerde bulunduk. Alman Seyahat Birliği Başkanı Norbert Fiebig ve Yurt Dışı Komisyon üyelerini ilçemizde ağırladık ve akabinde Kültür ve Turizm Bakanımızla görüşme gerçekleştirdiler. İran Seyahat Acentalarını ilçemizde ağırladık. İmar Barışı ve yeni İmar Yönetmeliği gibi birçok konuda alanında uzman kişilerle bilgilendirme toplantıları yaptık. TKDK, KOSGEB, İŞKUR, SGK ve GEKA’nın işverenlere uyguladığı destek programları hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Turizmcilerimizle, sigortacılarımızla, inşaat firmalarımızla, ilçemizde faaliyette bulunan mali müşavirlerle, banka müdürlerimizle, beton santralleri sahipleri ile değerlendirme toplantıları yaptık. İlçe tanıtımına katkı sağlamak için tanıtım filmi yaptırdık, 1/25 binlik imar planlarında yapılan değişiklik ile mağduriyet yaşayan halkımız ve üyelerimizin sorunlarının çözümüne katkı sunduk. İlçemizin temsil edildiği fuarlara katkı sağladık ve üyelerimizin faaliyet alanlarındaki fuarlara ulaşımını sağladık. Eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Uluslararası fuarlara ve yurtdışında ilçemizin temsil edilmesi gereken toplantılara katıldık. Üyelerimiz için indirim kampanyaları sağladık.

Güçlü kurumsal yapısı ile üye hizmetlerini sürekli iyileştiren, yenilikçi yaklaşımlarıyla çağı yakalayan, ticarette iyi hizmet ve doğru rekabeti hakim kılarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlayan bir Odayız. Bölgesinde lider, çevresine örnek, ekonomiye ve topluma yön veren oda olmak hayalindeyiz.

Kurumumuzun 2019 – 2023 yıllarını kapsayan stratejik planının tamamlanması ile bu faaliyetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Stratejik planımızın amacı Odamızın önümüzdeki dört yılda yapacağı çalışmaları belirlemek, atacağı her adımı ince hesaplamış, bütçesini buna göre planlamış bir Oda olmaktır. Ana amaçlarımız doğrultusunda; Kurumsal yapımızın güçlendirilmesi, üye hizmetlerinin iyileştirilmesi, bölgesinde öncü kurum olma, turizm ve tarım ürünleri ile markalaşan bir kent hedefine katkı sunmak için çalışacağız, kültürel gelişimin sağlanması için bilimsel ve eğitsel çalışmalara destek vereceğiz.

Merkezi ve yerel idare, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile tam bir koordinasyonla dört yıllık faaliyetlerimizi geliştirmek istiyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlardan, üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan destek talep ediyoruz.

×