Muafiyet Belgeleri

Değerli Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Tam Kapanma genelgesi kapsamında Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” belirlenmiştir.

Bu çerçevede muaf sektörlerden birinde faaliyet gösteriyorsanız denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan çalışanlarınıza çalışan izin belgesi düzenlemeniz gerekmektedir. Sizin için hazırladığımız örnek formlar ekte yer almaktadır. Formun firma yetkilisince eksiksiz bir şekilde doldurulması ve formda belirtilen destekleyici evrakların ve SGK hizmet dökümünün yanlarında bulundurulması, firma kaşesi ve yetkili imzasının yapılması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

×