2019 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 16.11.2020 tarihinde alınan yazıda;

“Ticaret Bakanlığı tarafından Birliklerine iletilen 19.10.2020 tarihli 00058324088 sayılı 2019 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu konulu yazıyla Bakanlığın hazırladığı “2019 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu”na elektronik ortamda Ticaret Bakanlığı internet sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) erişilebileceğinin ifade edildiği” belirtilmektedir. 

×