2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Sayın Üyemiz,

“2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğü konulmasını teminen alınan Cumhurbaşkanı Kararı, 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek amaçlarıyla yayınlanan söz konusu Karara göre;

Havza Bazlı Fark Ödemesi Kütlü Pamuk’ta Kg başına 80 kr, Zeytinyağında 80 kr, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar ve Tiritikale’de 10 kr olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, anılan Karar kapsamında mazot ve gübre destekleme ödemeleri de belirlenmiştir. Buna göre Çeltik, Kütlü Pamuk’ta dekara Mazot desteği 62 TL, Gübre desteği 4 TL ; Zeytin’de Mazot desteği 15 TL, Gübre desteği 4 TL olarak belirlenmiştir.

×