2020 NEFES KREDİSİ- İLAVE HUSUSLAR

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’den Odamıza ulaşan yazıda, 2020 yılı Nefes Kredisi ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.
       Komisyon oranları
Nefes Kredisi ile ilgili alınabilecek KGF kefalet komisyonu ve banka komisyonu olmak üzere iki tip komisyon vardır. KGF Komisyonu, bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının binde 7,5’u olarak uygulanır. (50.000 TL için 300 TL, 100.000 TL için 600 TL). Banka komisyonu, kredi tutarının binde 3’ü olarak uygulanır. (50.000 TL için 150 TL, 100.000 TL için 300 TL)

      Azami kredi tutarlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol gereğince 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100.000 TL kullanabilecektir. Bununla birlikte e-posta yoluyla Birliğimize iletmiş olduğunuz üst limitler bu kuralların dışına çıkmamak koşuluyla geçerlidir ve banka şubeleri bu konuda defaatle bilgilendirilmiştir.

       Kredinin kapsam

Aşağıda NACE kodları ve tanımları belirtilen sektörler dışındaki tüm oda ve borsa üyeleri krediden faydalanabilecektir.

64.92.04 – Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri, 64.99.01 – Faktoring faaliyetler, 66.12.04 – Döviz bürolarının faaliyetler, 66.19.06 – Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

×