2023 Yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 15.02.2023 tarih ve 4660 sayılı yazıda, Hayvan hastalıklarının önlenmesi, mücadelesi, kontrol ve eradikasyonu, hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareket kontrollerini sağlamaya yönelik hazırlanan 2023 yılı “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı”nın yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Genelge

EK1

EK2

EK3

EK4

×