Verimlilik Proje Ödülleri’nde Son Başvuru 12 Haziran

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.
2023 yılı ödülleri için son başvuru tarihi güncellenmiş olup işletme/kamu ödül başvuruları, http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden 12 Haziran 2023 saat 23:59’a kadar devam edecektir. Üyelerimizin bilgisine sunarız.

×