AR-GE Merkezleri ve Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Kararı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,  TOBB Türkiye Yazılım Meclisi’nin ana gündemlerinden biri olan teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde faaliyet gösteren bilişim firmalarının iş gücü kaybının önüne geçecek ve aynı zamanda çalışma koşullarını olumlu etki edecek olan Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Desteğinin Cumhurbaşkanı onayı ile %75’e çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın,  21 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmektedir.

Kararla birlikte, %75 çalışma desteğinden, aşağıdaki koşulların sağlanması ile tüm Ar-Ge ve destek personeli tam olarak faydalanabilecektir.

  • Toplam Ar-Ge ve destek personelinin %25’nin bölge veya merkezde çalışması gerekmektedir.
  • Ayda toplam çalışma süresinin %25’nin bölge veya merkezde geçirilmesi gerekmektedir.
  •  Merkezlerde geçirilecek sürenin hesaplanması Gelir Vergisi Tebliği çerçevesinde yapılacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK: 31 Temmuz 2022 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı için tıklayınız…

×