Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Ambalaj Üreticilerinin Veri Girişi Duyurusu

Bilindiği üzere 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri başlıklı 9 uncu maddesi 1. Fıkrası (d) bendinde yer alan “Ambalaj üreticileri bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar ile piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajlarına ilişkin bildirimleri, ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermekle yükümlüdür” yer almakta olup bu bildirimlerin gönderilmemesi/zamanında gönderilmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari yaptırım uygulanması söz konusu olmaktadır.

Bu kapsamda; ambalaj üretimi yapan üyelerimizin Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gereken bildirimleri 31/03/2020 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekmektedir.

×