Deprem Nedeniyle Yapılacak Olan Bağış ve Yardımlar Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına istinaden, AFAD, TOKİ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince bir protokol dahilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerek AFAD’a teslim edilecek konutlar için Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Oda ve Borsalarca açılacak banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarlarının, söz konusu bağış tutarlarının banka hesaplarına yatırıldığı dönemde tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunduğu

Söz konusu bağış tutarlarının mükellefler tarafından Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Oda/Borsaların hesaplarına aktarıldığının, gerekli açıklamayı içeren banka dekontlarıyla tevsik edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

×