Didim Ticaret Odası İlçenin Sorunlarını Bakanlıklarla Görüştü

Didim Ticaret Odası ilçenin sorunlarını görüşmek ve çözüm önerilerini iletmek üzere ilgili bakanlık yetkilileri ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz’a gerçekleştirilen ziyarette, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş Didim’e yapılması düşünülen balıkçılık ihtisas organize sanayi bölgesi ve buna bağlı olarak balık çiftliklerinde kapasite artışının Didim’e vereceği zararlar hakkında da örnekler vererek konuyu arz etti. İlçeye hakim rüzgarlar ve dip akıntısının kuzeybatı yönünden olduğunu hatırlatan Erbaş mevcut balık çiftliklerinin ilçenin kuzeybatısında bulunduğunu ve kirletici unsurların ilçeyi etkilediğini belirtti. İlçede dalış eğitimi veren üyelerinin ve denizcilerin deniz suyunda kirlenme hakkında gözlemlerini kendilerine ilettiğini ifade etti. Bölgede mevcut balıkçılık tesislerinin çevresindeki yerleşim birimlerine koku yönünden rahatsızlık verdiğini hatırlattı. Mevzuat açısından Ticaret Odası’nın balıkçılık ihtisas organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması gerektiği ama mevcut Yönetim ve Meclisin bu yatırıma sıcak bakmadığını, Ticaret Odasının bu işin içerisinde olmayacağını vurguladı. Çiftlik balıkçılığın önemli bir sektör olduğunun farkında olduklarını fakat bu yatırımın turizmin olmadığı başka bir yerde planlanmasının doğru olacağını sözlerine ekledi. Didim’de bu yatırımı isteyen tek bir kuruluş olmadığını söyledi. Konu hakkında bilimsel bir çalışmanın yapıldığını, tamamlanması akabinde kendileri ile paylaşılacağını belirtti.

Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz ilçedeki balık çiftlikleri hakkında Ticaret Odası Yönetim Kuruluna bilgiler verdi. Didim Taşburun Balıkçı Barınağının kuzeybatı istikametinde 11 tesisin 27 bin ton/yıl üretim izni olduğunu, bu kapasitenin 22 bin ton/yıl olan kısmının kullanıldığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri neticesinde bölgede yeni bir tahsis yapılmadığını ve kapasite artışının olmayacağını belirten Yılmaz, mevcut çiftliklerin de 3 km açığa taşınacağını belirtti. Son çıkan yasa düzenlemesi neticesinde işin daha da sıkılaştığını belirten Yılmaz 45 yıl önce düzenlenen yasada, güncel hususlar dikkate alınarak mevzuattaki boşlukların da giderildiğini ifade etti. “Turizm olan bir yerde turizme zarar verecek bir girişimde bulunmayız” diyen Yılmaz, Balıkçılık ihtisas Organize Sanayi Bölgesi konusunda da bakanlığın devam eden bir girişiminin olmadığını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü İmar Düzenleme Dairesi Başkanı Ayşegül Öngel’e gerçekleştirilen ziyarette yönetmelik ile yeniden düzenlenen ve uygulamalarda sorun teşkil eden emsale dahil olan ve olmayan kısımlar, otopark yönetmeliği, teras ve balkonlara getirilen sınırlamalar, havuzlar ve tevhit konuların hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Ticaret Odası Yönetimi Otopark yönetmeliğinin mevcut hali ile uygulamaya başlaması durumunda sıkıntılar olacağını ifade etti. Büyük çoğunluğu küçük parsellerden oluşan Didim’de bu koşullarla inşaat yapmanın mümkün olmadığını anlattı. Daire Başkanı Öngel mahkeme kararı ile yönetmeliğin bazı maddelerinin iptal edildiğini, bu maddelerde tıkanmalar yaşandığını ifade etti. Çözüm için izlenecek yolları, yerel yönetimin geliştirebileceği çözüm önerileri hakkında örnekler verdi. Yerelde çözülemeyen sorunların örnekler verilerek Bakanlığa yazı ile bildirilmesini istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan ile yapılan görüşmede ilçede tahsisi yapılan turizm tesislerinin durumu hakkında bilgiler alındı. Turizmin gelişimi için yapılması gereken çalışmaları konusunda görüşler paylaşıldı.

Balıkçılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve mevcut balık çiftlikleri konusunda Didimlilerin çekinceleri iletildi. Turizme etkileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Fevzipaşa Mahallesinin 11 yıldır çözüm bekleyen imar sorununun Didim Belediyesi tarafından yeni bir imar planı yapılarak çözüldüğünü, bakanlığın da imar planlarını onayladığını fakat planlara açılan davalar neticesinde mahkeme tarafından planların iptal edildiğini hatırlatan Oda Yönetimi yeniden izlenecek prosedür hakkında bilgiler aldı.

Vakıflar Genel Müdürü Dr Adnan Ertem’e gerçekleştirilen ziyarette Altınkum’da Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde bulunan arazinin Didim halkının ve turizminin kullanımına tahsis edilmesi talebi iletildi. Alanın turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu bölgede olması dikkate alınarak ticari bir yapılaşmanın, bugün dahi yaşanan sıkışıklığı arttıracağı ifade edildi. Bölgeye; tatilcilerin nefes alacağı bir yeşil alan, trafiği rahatlatacak otopark, turizme büyük katkı sağlayacak bir müze kompleksini içeren bir proje için çok uygulanması önerildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu alanı maliye hazinesine ait eşdeğer bir taşınmaz ile trampa etmesi önerildi.

Genel Müdür Ertem alan için plan hazırlandığını ve yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Planlar tamamlandıktan sonra ihaleye çıkılacağını ve yatırımcı bekleneceğini ifade etti. Yapılaşmanın mevcut yoğunluğu geçmeyecek şekilde planlandığını belirterek bölgedeki yeşil dokunun ve doğal yapının korunacağını sözlerine ekledi. Amaçlarının orada tüm halkın kullanabileceği günübirlik turizm alanlarının yapılması olduğunu vurguladı.

×